ČASTÉ OTÁZKY

Aké sú výhody umelej trávy?

·        Na umelej tráve sa dá hrať dlhšie a s väčšou intenzitou.

·        Nie je ovplyvňovaná nepriaznivým počasím.

·        Vyžaduje menej údržby ako prírodný trávnik.

·        Je ideálny pre tréning  techniky.

Zostávajú na umelom trávniku po daždi kaluže vody?

·        Vodopriepustnosť je jednou z nesporných výhod umelej trávy oproti prírodnej tráve. Materiál umelej trávy je perforovaný /sú v ňom otvory/, aby voda mohla presiaknuť do podložia. Podkladové vrstvy sa skladajú z priepustného materiálu - ako je napr. štrkodrva rôznych frakcií, atď...

Voda takto môže presiaknúť do podložia a podkladových vrstiev a potom do drenážnych rúr, ktoré túto vodu odvedú mimo športoviska. Všetky tieto vyššie zmienené faktory zaisťujú dokonalú priepustnosť povrchu realizovaného umelou trávou – takže sa na ňom nemôžu vytvárať kaluže vody.

Aká je životnosť umelej trávy?

·        Životnosť umelej trávy závisí od  toho ako sa udržuje a ako intenzívne sa na nej športuje. Ako štandard je zmieňovaná doba min. 15 rokov (ale tá sa môže predĺžiť ale i zmenšiť v závislosti od spomínaných faktorov ). Pri pravidelných údržbách, ktoré Vám poskytujeme sa životnosť umelej trávy predlžuje.

Môže sa umelá tráva inštalovať aj pod detské herné prvky na detskom ihrisku?

·        Áno, umelá tráva môže byť a takisto aj dosť často býva inštalovaná i na detské ihriská pod šmýkalky, húpadlá a všetky ďaľšie prvky, ktoré sú na detskom ihrisku. Je to finančne výhodnejšia varianta ako napr. gumová dlažba a aj krajšie vynikne.

Môže byť umelá tráva použitá na dekoračné účely?

·        Áno, umelá tráva je často využívaná na terasách, okolo bazénov, v záhradách rodinných domov, na balkónoch, v altánkoch, pod preliezačkami, okolo pieskoviska pre deti, na detských ihriskách atď..

Je tenisový kurt z umelej trávy alternatívou kurtu z antuky?

·        Pocit z hry a herné vlastnosti umelej trávy určenej pre tenis sú antuke veľmi podobné. Umelá tráva poskytuje dobrú priľnavosť podrážky obuvi k povrchu a tzv. „dokĺznutie“ k loptičke tiež nepredstavuje žiadny problém.

Ich veľkou výhodou oproti antuke je bezprašnosť, možnosť hrať i v zimných mesiacoch a takmer žiadna údržba. (Takéto výhody v prípade antukového kurtu nie sú možné!)

Aký podklad /spodnú stavbu/ treba pod umelú trávu?

·        Podkladové vrstvy určené pre umelú trávu sú veľmi dôležité a to hlavne v závislosti na vodopriepustnosti. Pre dobré drenážne vlastnosti povrchu sa pre podkladové vrstvy používa zmes lomovitého kameniva /štrkodrvy/ rôznych frakcií a pokiaľ sa niekde vyskytuje vysoká hladina spodnej vody, tak sa môžu aplikovať drenážne rúry, ktoré v prípade veľkého dažďa odvedú prebytočnú vodu z povrchu.

Vrstvu podkladu môže tiež tvoriť aj  vodopriepustný asfalt. V niektorých prípadoch aj betón, avšak tu treba zabezpečiť odvod vody buď vyspádovaním alebo perforáciou podkladu /navŕtať do betónu diery príp. vyfrézovať priečne pásy, do ktorých sa uložia drenážne rúry/.

Čo je to vsyp?

·        Vzhľadom na to, že by umelá tráva  mala vyzerať čo najviac ako prírodná, tak sa do nej zapracováva tzv. vsyp. Vsyp môže byť z kremičitého piesku ( tenis a multišport) alebo z gumového granulátu (futbal). Vsyp dáva športovcom pocit, že hrajú na skutočnej tráve a naviac prispieva k optimálnym herným vlastnostiam povrchu. Má taktiež aj funkciu, že drží vlákna umelej trávy vo vzpriamenej polohe .

Môže sa  umelá tráva cez zimu zaľadniť a používať ako ľadová plocha?

Áno, umelá tráva so vsypom kremičitého piesku sa môže počas tuhej zimy zaliať vodou a nechať zamrznúť.  Minimálna hrúbka ľadovej plochy musí byť 4cm. Dá sa potom na nej korčuľovať a hrať aj ľadový hokej.