2015* CVČ Malacky / ochranné siete + montáž - multifunkčné ihrisko 600 m2