* Horná Ves / 650 m2 - multišport + ochranné siete + tenis.-volejbalové príslušenstvo