* Kružno / 380 m2 - multišport + ochranné siete + tenis. - volejbalové príslušenstvo